Ezzel szemben áll Galuska Imre kesznyéteni református lelkész kutatási eredménye, miszerint a Harangod egy víznév, mely egyik legkorábbi, a XIII. századból ismert nyelvemlékünk. E víznév országszerte több helyen is megtalálható volt, és ez a vidék is a rajta keresztülhaladó ily nevű érről kapta a nevét, mely Megyaszó környékéről ered, és Harkánynál szivárog a Taktába. Az ér pedig vagy a belé helyezett vízáldozati kultikus rézüstről, harang szavunk első hordozójáról, vagy , s ez utóbbi a valószínűbb, a partjain nyíló harangvirágról kapta a nevét. Földrajzi leírását, és a községek felsorolását hadd idézzem az előbb említett Galuska Imre egyháztörténeti írásából : A háromszög alakú kis tájat, ezt a szép mezőséget a déli csúcsában emelkedő 43 méter magas kesznyéteni toronyból tiszta időben egy fényképezőgéppel szinte a maga egészében le lehetne fényképezni.. A látóhatárt a képen a Zempléni hegysor déli nyúlványai zárnák le. Ez a táj északi határa, a Megyaszótól Szerencsig húzódó dombkoszorú. A háromszög egyik befogója nyugat felől a Sajó, odébb az ebbe vegyülő Hernád, kelet felől pedig a Takta vize, mely lejjebb már a Tisza elvett régi medrében ereszkedik alá. A háromszög e befogója fényképünkön is rajta lenne, a község alól felkanyarodó Sajó,továbbá a Tisza régi medrét kísérő Lúc irányába vonuló erdőszegély. A táj falvai délről, a Tisza és a Sajó eredeti összefolyásánál helyet foglaló Kesznyétennel kezdve az óramutató járásának irányában,körül a peremen ekképp következnek : Kiscsécs, Girincs, Sajóhídvég, Berzék, Bőcs, Hernádnémeti, Hernádkak, Gesztely, Újcsanálos, Sóstófalva, Alsódobsza, Megyaszó, Legyesbénye, Bekecs, Taktaszada, Taktaharkány, Tiszalúc. Kivétel nélkül a peremen sorakoznak, belsejében csak Újvilág tanya és Harangod falu található.” Megjegyzem ma már csak Újharangod, mely Gesztely községhez tartozik. Természetesen, és ez a felsorolásból is kitűnik, ezek a települések nem mindegyike tartozik ma a Zempléni megyerészhez. Harangod vidékének igen minőségű, könnyű fekete földje, kitűnő termőtalaja, éghajlati adottsága , igen gazdag vadászterületei mindig is vonzották erre a területre az ország legelőkelőbb, leggazdagabb birtokosait, arisztokratáit, többen itt is telepedtek le. Itt leszűkíteném a kört és már csak a nyugati peremen található négy községről beszélnék röviden. Megyaszó köztük a legnagyobb, mely valaha mezővárosi ranggal is büszkélkedhetett ősidők óta a jelenlegi helyéhez köthető. Alsódobsza , Sóstófalva, és Csanálos viszont költöző, újjáalakult települések voltak, mivel eredetileg mindannyian a Hernád partján feküdtek. A települések elnevezésére itt is találunk többféle verziót. Megyaszó esetében a misztikusabb, de legelfogadottabb változat a Medveszóból való eredeztetés, amely Kun László idejéből eredeztették, miszerint a község határában lévő erdőkben medvék tanyáztak, ordításuk, bömbölésük lehallatszott a faluba, mely akkor még csak néhány házból állott. Innen a község neve Medveszó, majd Megyaszó. Ez a hagyomány a község címerének kialakításában is döntő lehetett. Alsódobsza nevének eredetét a tatárjárásra vezetik vissza, amikor is dobszó jelezte a tatárok jövetelét. Másrészről a Dobsai családról is származtatják a Dobsza elnevezést, amely később a Kázmér nevű családról Kázmér-Dobsza lett, de sok esetben nem tudhatjuk azt, hogy a család vette-e fel a faluról a nevét, vagy a falu egy bizonyos családról. Ez vonatkozik Csanálosra is, mivel a legrégebbi leírások úgy említik mint a Csanálossy család ősi fészkét, mely család a honfoglaló törzsek egyikéből eredeztették magukat, s valószínűleg a települést is ők alapították a Hernád partján. Igen ám , de a leghitelesebb kutató e téren Pesty Frigyes azt írja, hogy a hernádmenti Csanálos nevének eredetét magából a növényből veszi,melyet népnyelven csanálnak, csenálnak hívtak.Tehát olyan hely,ahol sok a csanál. Valószínű ,hogy az említett család is már az elnevezett faluról vette fel a nevét.Sóstófalva, azelőtt Hoporty esete sokkal egyértelműbb.A Hernád partján még közvetlenül Csanálos mellett feküdt, és akkor a Hoporty nevet viselte, ami nem jelentett mást, mint hepe- hupás, dimbes- dombos vidéket. Ez a szó idővel ki is halt a magyar szótárban, de a mai Sóstófalva nem csak emlékeiben, de címerében is őrzi a régi falu nevét, és e szép hangzású tájszót is. A három településnek elsősorban a Hernád áradásai és a balpart magas partjainak földcsuszamlásai, az un. suvadások miatt kellett elköltöznie. Legelőször az 1800-as évek elején költöztek új helyre a dobszaiak, mindenki egységesen. Csanálos 1865-re költözött ki jelenlegi helyére,de korántsem egységesen. Már a 48-as forradalom előtt elhatározták a község kiköltöztetését más helyre, de hiába voltak pusztító árvizek , az emberek ragaszkodtak az ősi földhöz. Akárhányszor tönkrement a házuk , a folyón átívelő híd, inkább újraépítették. A forradalom és szabadságharc után aztán nem volt más választása a településnek mint a költözés, mivel a tagosítás során a jelenlegi helyen mértek ki földeket és portahelyeket a csanálosiak számára, és az1860-as évek elején a tagosítási perek lezárultával elkezdődtek az építkezések. Ekkor sem ment mindenki, egy végképpen röghöz kötött mag a helyén maradt, és Ócsanálos néven megmaradt az ősi földön, míg a felköltözöttek új életet kezdtek a Harangod vidék nyugati peremén Újcsanálos elnevezéssel. Legvégül az 1800-as évek végén Hoporty költözött. A leírások szerint a jelenlegi falu helyén egy Sós nevű uradalmi gazda élt, és birtokára a hoportyiak is gyakran jártak át dolgozni. Az uradalom egy mellett volt, ezért nevezték el sóstónak, s lett az átköltözött kisközség neve Sóstófalva. Mindenesetre ezért vagy azért, de igyekeztek Csanálostól tisztes távolságra kerülni. Egyes leírások szerint a Hernád partján még szomszédságban élve igen sok villongás megesett a csanálosiak és a hoportyiak között. Végül felsorolnám a környék nevezetesebb birtokos családjait. Mint említettem Harangod vidékére mindenkor az ország leggazdagabb, legelőkelőbb,a politikai és gazdasági életben legbefolyásosabb családjai, dinasztiái jutottak birtokokhoz. Helységnév és időintervallum említése nélkül sorolnám a Czudar és Rozgonyi családokat, majd a Perényik,Rákócziak, Andrássyak, Garai, Gercsey, Csányi,Thuránszki, Szepessy, Gradechi Horváth, Szirmay, Almássy, Prónay, Harkányi, Graeffl, Győrffy, Deréky nemesi családok osztoztak az itteni birtokokon. A Harangod vidékének és falvainak birtokosai a térség fejlődésére, akár gazdasági akár szellemi értelemben hatással voltak. Itt külön megemlíteném a Szirmay családot. Gróf Szirmay András telepített a felvidékről 1817-ben 14 evangélikus családot Csanálosra, s ez az 57 ember alapította meg az evangélikus egyházközséget. Fia Szirmay Hugó és felesége igen bőkezű adományozója volt mind a református, mind az evangélikus egyháznak. Megemlíteném még a Harkányi bárókat, akik a Harangod vidék belsejében igen tekintélyes mintagazdaságot hoztak létre. Újvilágon és Megyaszón szép kastélyuk volt, az újvilági kastély köveiből épült a megyaszói katolikus templom. Kőbányájukból több templom építéséhez is ingyen adták a követ. Harkányi János a család egyik legnevezetesebb tagja a Tisza kormány kereskedelemügyi minisztere volt. Tisztelt közgyűlés, nagyon sok minden kimaradt még ebből a kis előadásból az idő rövidsége miatt. Sokat lehetne még beszélni háborúkról, török időkről, a falvak elpusztásodásáról majd újratelepítéséről, a Rákóczi szabadságharcról, a 48-as forradalomról, a két világháborúról,az áldozatokról, a hősi halottakról, a kommunisták 1919-es rémtetteiről, az 56-os forradalomról, az itt élő emberek szívós küzdelmeiről, Trianon keserűségéről,összetartozásról, szétszakadásról,az egyházközségek igen változatos történetéről, templomépítésről áldozatvállalásról és még sorolhatnám. Talán lesz még valamikor alkalom hasonló körben mindazokat elmondanom, amelyek most kimaradtak. Még egyszer nagy tisztelettel megköszönöm a meghívást, és megtisztelő figyelmüket.
Ezzel szemben áll Galuska Imre kesznyéteni református lelkész kutatási eredménye, miszerint a Harangod egy víznév, mely egyik legkorábbi, a XIII. századból ismert nyelvemlékünk. E víznév országszerte több helyen is megtalálható volt, és ez a vidék is a rajta keresztülhaladó ily nevű érről kapta a nevét, mely Megyaszó környékéről ered, és Harkánynál szivárog a Taktába. Az ér pedig vagy a belé helyezett vízáldozati kultikus rézüstről, harang szavunk első hordozójáról, vagy , s ez utóbbi a valószínűbb, a partjain nyíló harangvirágról kapta a nevét. Földrajzi leírását, és a községek felsorolását hadd idézzem az előbb említett Galuska Imre egyháztörténeti írásából : „A háromszög alakú kis tájat, ezt a szép mezőséget a déli csúcsában emelkedő 43 méter magas kesznyéteni toronyból tiszta időben egy fényképezőgéppel szinte a maga egészében le lehetne fényképezni.. A látóhatárt a képen a Zempléni hegysor déli nyúlványai zárnák le. Ez a táj északi határa, a Megyaszótól Szerencsig húzódó dombkoszorú. A háromszög egyik befogója nyugat felől a Sajó, odébb az ebbe vegyülő Hernád, kelet felől pedig a Takta vize, mely lejjebb már a Tisza elvett régi medrében ereszkedik alá. A háromszög e befogója fényképünkön is rajta lenne, a község alól felkanyarodó Sajó,továbbá a Tisza régi medrét kísérő Lúc irányába vonuló erdőszegély. A táj falvai délről, a Tisza és a Sajó eredeti összefolyásánál helyet foglaló Kesznyétennel kezdve az óramutató járásának irányában,körül a peremen ekképp következnek : Kiscsécs, Girincs, Sajóhídvég, Berzék, Bőcs, Hernádnémeti, Hernádkak, Gesztely, Újcsanálos, Sóstófalva, Alsódobsza, Megyaszó, Legyesbénye, Bekecs, Taktaszada, Takta har - kány, Tiszalúc. Kivétel nélkül a peremen sorakoznak, belsejében csak Újvilág tanya és Harangod falu található.” Megjegyzem ma már csak Újharangod, mely Gesztely községhez tartozik. Természetesen, és ez a felsorolásból is kitűnik, ezek a települések nem mindegyike tartozik ma a Zempléni megyerészhez. Harangod vidékének igen minőségű, könnyű fekete földje, kitűnő termőtalaja, éghajlati adottsága , igen gazdag vadászterületei mindig is vonzották erre a területre az ország legelőkelőbb, leggazdagabb birtokosait, arisztokratáit, többen itt is telepedtek le. Itt leszűkíteném a kört és már csak a nyugati peremen található négy községről beszélnék röviden. Megyaszó köztük a legnagyobb, mely valaha mezővárosi ranggal is büszkélkedhetett ősidők óta a jelenlegi helyéhez köthető. Alsódobsza , Sóstófalva, és Csanálos viszont költöző, újjáalakult települések voltak, mivel eredetileg mindannyian a Hernád partján feküdtek. A települések elnevezésére itt is találunk többféle verziót. Megyaszó esetében a misztikusabb, de legelfogadottabb változat a Medveszóból való eredeztetés, amely Kun László idejéből eredeztették, miszerint a község határában lévő erdőkben medvék tanyáztak, ordításuk, bömbölésük lehallatszott a faluba, mely akkor még csak néhány házból állott. Innen a község neve Medveszó, majd Megyaszó. Ez a hagyomány a község címerének kialakításában is döntő lehetett. Alsódobsza nevének eredetét a tatárjárásra vezetik vissza, amikor is dobszó jelezte a tatárok jövetelét. Másrészről a Dobsai családról is származtatják a Dobsza elnevezést, amely később a Kázmér nevű családról Kázmér- Dobsza lett, de sok esetben nem tudhatjuk azt, hogy a család vette-e fel a faluról a nevét, vagy a falu egy bizonyos családról. Ez vonatkozik Csanálosra is, mivel a legrégebbi leírások úgy említik mint a Csanálossy család ősi fészkét, mely család a honfoglaló törzsek egyikéből eredeztették magukat, s valószínűleg a települést is ők alapították a Hernád partján. Igen ám , de a leghitelesebb kutató e téren Pesty Frigyes azt írja, hogy a hernádmenti Csanálos nevének eredetét magából a növényből veszi,melyet népnyelven csanálnak, csenálnak hívtak.Tehát olyan hely,ahol sok a csanál. Valószínű ,hogy az említett család is már az elnevezett faluról vette fel a nevét.Sóstófalva, azelőtt Hoporty esete sokkal egyértelműbb.A Hernád partján még közvetlenül Csanálos mellett feküdt, és akkor a Hoporty nevet viselte, ami nem jelentett mást, mint hepe-hupás, dimbes- dombos vidéket. Ez a szó idővel ki is halt a magyar szótárban, de a mai Sóstófalva nem csak emlékeiben, de címerében is őrzi a régi falu nevét, és e szép hangzású tájszót is. A három településnek elsősorban a Hernád áradásai és a balpart magas partjainak földcsuszamlásai, az un. suvadások miatt kellett elköltöznie. Legelőször az 1800-as évek elején költöztek új helyre a dobszaiak, mindenki egységesen. Csanálos 1865-re költözött ki jelenlegi helyére,de korántsem egységesen. Már a 48-as forradalom előtt elhatározták a község kiköltöztetését más helyre, de hiába voltak pusztító árvizek , az emberek ragaszkodtak az ősi földhöz. Akárhányszor tönkrement a házuk , a folyón átívelő híd, inkább újraépítették. A forradalom és szabadságharc után aztán nem volt más választása a településnek mint a költözés, mivel a tagosítás során a jelenlegi helyen mértek ki földeket és portahelyeket a csanálosiak számára, és az1860-as évek elején a tagosítási perek lezárultával elkezdődtek az építkezések. Ekkor sem ment mindenki, egy végképpen röghöz kötött mag a helyén maradt, és Ócsanálos néven megmaradt az ősi földön, míg a felköltözöttek új életet kezdtek a Harangod vidék nyugati peremén Újcsanálos elnevezéssel. Legvégül az 1800-as évek végén Hoporty költözött. A leírások szerint a jelenlegi falu helyén egy Sós nevű uradalmi gazda élt, és birtokára a hoportyiak is gyakran jártak át dolgozni. Az uradalom egy mellett volt, ezért nevezték el sóstónak, s lett az átköltözött kisközség neve Sóstófalva. Mindenesetre ezért vagy azért, de igyekeztek Csanálostól tisztes távolságra kerülni. Egyes leírások szerint a Hernád partján még szomszédságban élve igen sok villongás megesett a csanálosiak és a hoportyiak között. Végül felsorolnám a környék nevezetesebb birtokos családjait. Mint említettem Harangod vidékére mindenkor az ország leggazdagabb, legelőkelőbb,a politikai és gazdasági életben legbefolyásosabb családjai, dinasztiái jutottak birtokokhoz. Helységnév és időintervallum említése nélkül sorolnám a Czudar és Rozgonyi családokat, majd a Perényik,Rákócziak, Andrássyak, Garai, Gercsey, Csányi,Thuránszki, Szepessy, Gradechi Horváth, Szirmay, Almássy, Prónay, Harkányi, Graeffl, Győrffy, Deréky nemesi családok osztoztak az itteni birtokokon. A Harangod vidékének és falvainak birtokosai a térség fejlődésére, akár gazdasági akár szellemi értelemben hatással voltak. Itt külön megemlíteném a Szirmay családot. Gróf Szirmay András telepített a felvidékről 1817-ben 14 evangélikus családot Csanálosra, s ez az 57 ember alapította meg az evangélikus egyházközséget. Fia Szirmay Hugó és felesége igen bőkezű adományozója volt mind a református, mind az evangélikus egyháznak. Megemlíteném még a Harkányi bárókat, akik a Harangod vidék belsejében igen tekintélyes mintagazdaságot hoztak létre. Újvilágon és Megyaszón szép kastélyuk volt, az újvilági kastély köveiből épült a megyaszói katolikus templom. Kőbányájukból több templom építéséhez is ingyen adták a követ. Harkányi János a család egyik legnevezetesebb tagja a Tisza kormány kereskedelemügyi minisztere volt. Tisztelt közgyűlés, nagyon sok minden kimaradt még ebből a kis előadásból az idő rövidsége miatt. Sokat lehetne még beszélni háborúkról, török időkről, a falvak elpusztásodásáról majd újratelepítéséről, a Rákóczi szabadságharcról, a 48-as forradalomról, a két világháborúról,az áldozatokról, a hősi halottakról, a kommunisták 1919-es rémtetteiről, az 56-os forradalomról, az itt élő emberek szívós küzdelmeiről, Trianon keserűségéről,összetartozásról, szétszakadás - ról,az egyházközségek igen változatos történe - téről, templomépítésről áldozatvállalásról és még sorolhatnám. Talán lesz még valamikor alkalom hasonló körben mindazokat elmonda - nom, amelyek most kimaradtak. Még egyszer nagy tisztelettel megköszönöm a meghívást, és megtisztelő figyelmüket.