Tisztelt Gyülekezet! Rövid időn belül másodszor találkozunk úgy Isten házában, hogy az Úr asztala mellől én szólhatok a kedves gyülekezethez, és lelkipásztor testvérem megbízásából immáron másodszor van alkalmam Isten dicséretét a magam szerény módján tolmácsolni. Kérem a kedves testvérek megértését, megtisztelő türelmét irányomban. A mai délelőttön a Nagytiszteletű Úr Sárospatakra utazott eleget téve az egyházmegyén keresztül a Nt. Esperes Úr felkérésének. Egy hatodéves theológiai hallgató segédlelkész vizsgaistentiszteletén mint az egyházmegye delegált vizsgabiztosa vesz részt a sárospataki református templomban. Mivel e héten kapta a felkérést lelkipásztorunk, ezért kihirdetni nem volt lehetőség. Kérem a Istent, hogy mint az elmúlt alkalommal, úgy most is kísérje áldás ezt az összejövetelt. Már most hirdetem, hogy a délutáni Istentisztelet a megszokott rendben és időben történik. Énekeljük a 455. dicséretünk 1., 2. és 8. verseit. A 455. dicséret első verse így kezdődik: Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj… Fennállva énekeljük a 172-es számú ének első versét. A 172. énekünk így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben… Énekeljük a 395. dicséretünk mindhárom versét. A 395. dicséret első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát…
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET 2005. ÁPRILIS 24-ÉN AZ ÚJCSANÁLOSI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN TARTOTTA: URBÁN BÉLA presbiter
Hallgassuk meg Isten tanítását a Szentírásból, mely írva található Márk evangéliumának 9. fejezetében, annak az 1-13-ig terjedő verseiben. Imádkozzunk: Hálaadással magasztalunk Téged, örök Isten, mennynek és földnek hatalmas ura. Ha Te a mi életünk, cselekedeteink szerint ítélkeznél felettünk, akkor már rég a pusztulás és a kárhozat lenne osztályrészünk. Ha Te a mi érdemeinket néznéd, akkor már fundamentumai sem volnának meg a mi házainknak. De áldott légy, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érette, hogy aki Őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Te látod, mennyire hiányzik a mi életünkből a békesség és a szeretet. Nézd, mennyi a nyugtalan lélek, mennyi a fájó szív, mennyi a könnyes arc, mennyi a bánat és a gyász. Testi és lelki békességre vágyakozik az emberek többsége, erre vágynak a népek, a nemzetek, az egész világ. Hajolj le hozzánk, Istenünk! Nyugtasd meg a zaklatott lelkeket, gyógyítsd meg a fájó szíveket, töröld le a hulló könnyeket! Békítsd meg egymással a háborgó népeket, nemzeteket, hiszen Te magad vagy a béke, te magad vagy a szeretet. Adj nekünk a Te szent fiad mennybemenetelének és a szentlélek kitöltetésének ünnepére való várakozás idején újjászületést! Töltsd tele szívünket lelki gazdagsággal, hogy ne maradjon abban hely az élet mulandóságai számára. Adj nekünk még sok-sok lehetőséget a Te házadban összegyűlni, és adj nekünk kellő lelkierőt ahhoz, hogy a Te dicséretedet bármikor, bárhol bátran felvállalhassuk. Hallgasd meg mindannyiunk gyenge, erőtlen imáját: ÁMEN Közénekként énekeljük a 171. éneket. A 171. közének így kezdődik: Megáll az Istennek Igéje… Hallgassuk meg Istennek hozzánk küldött Igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 17. fejezetének 4. és 5. versét olvasom. Tisztelt Gyülekezet, kedves Testvérek! A hegynek megvan a maga varázslatossága. Kit ne nyűgözne le, ha eljut olyan hegyi szerpentinre, ahol minden útfordulónál egy új csoda tárul elé. Felhőkig meredő hegyszirtek, szédítően és hirtelen magasodó sziklák, mind-mind Istennek utolérhetetlen alkotásai. Az ókor emberének hiedelme az volt, hogy a hegyek csúcsai az isteneknek a lakóhelyei. A görögök úgy képzelték, hogy az istenek városa az Olimposz hegy misztikus, ködös magaslatán van elrejtve. Mózes a Sinai-hegyre ment fel, hogy Istennel találkozzon, s hogy a törvényt kőtáblába vésve lehozza népének. Jézus Krisztus is, amikor Istennel akart magányos csendességben lenni, akkor rendszerint egy hegyre vonult vissza. Felolvasott igénkből azt látjuk, hogy Jézus magához vette három legjobban szeretett, hozzá legközelebb álló tanítványát, és felment egy magas hegyre. Jézus elváltozott előttük, és megmutatta igazi természetét. Mit is üzen nekünk ez az ige, ez a történet?
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET 2005. ÁPRILIS 24-ÉN AZ ÚJCSANÁLOSI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN TARTOTTA: URBÁN BÉLA presbiter
Tisztelt Gyülekezet! Rövid időn belül másodszor találkozunk úgy Isten házában, hogy az Úr asztala mellől én szólhatok a kedves gyülekezethez, és lelkipásztor testvérem megbízásából immáron másodszor van alkalmam Isten dicséretét a magam szerény módján tolmácsolni. Kérem a kedves testvérek megértését, megtisztelő türelmét irányomban. A mai délelőttön a Nagytiszteletű Úr Sárospatakra utazott eleget téve az egyházmegyén keresztül a Nt. Esperes Úr felkérésének. Egy hatodéves theológiai hallgató segédlelkész vizsgaistentiszteletén mint az egyházmegye delegált vizsgabiztosa vesz részt a sárospataki református templomban. Mivel e héten kapta a felkérést lelkipásztorunk, ezért kihirdetni nem volt lehetőség. Kérem a Istent, hogy mint az elmúlt alkalommal, úgy most is kísérje áldás ezt az összejövetelt. Már most hirdetem, hogy a délutáni Istentisztelet a megszokott rendben és időben történik. Énekeljük a 455. dicséretünk 1., 2. és 8. verseit. A 455. dicséret első verse így kezdődik: Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj… Fennállva énekeljük a 172-es számú ének első versét. A 172. énekünk így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben… Énekeljük a 395. dicséretünk mindhárom versét. A 395. dicséret első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát… Hallgassuk meg Isten tanítását a Szentírásból, mely írva található Márk evangéliumának 9. fejezetében, annak az 1-13-ig terjedő verseiben. Imádkozzunk: Hálaadással magasztalunk Téged, örök Isten, mennynek és földnek hatalmas ura. Ha Te a mi életünk, cselekedeteink szerint ítélkeznél felettünk, akkor már rég a pusztulás és a kárhozat lenne osztályrészünk. Ha Te a mi érdemeinket néznéd, akkor már fundamentumai sem volnának meg a mi házainknak. De áldott légy, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érette, hogy aki Őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Te látod, mennyire hiányzik a mi életünkből a békesség és a szeretet. Nézd, mennyi a nyugtalan lélek, mennyi a fájó szív, mennyi a könnyes arc, mennyi a bánat és a gyász. Testi és lelki békességre vágyakozik az emberek többsége, erre vágynak a népek, a nemzetek, az egész világ. Hajolj le hozzánk, Istenünk! Nyugtasd meg a zaklatott lelkeket, gyógyítsd meg a fájó szíveket, töröld le a hulló könnyeket! Békítsd meg egymással a háborgó népeket, nemzeteket, hiszen Te magad vagy a béke, te magad vagy a szeretet. Adj nekünk a Te szent fiad mennybemenetelének és a szentlélek kitöltetésének ünnepére való várakozás idején újjászületést! Töltsd tele szívünket lelki gazdagsággal, hogy ne maradjon abban hely az élet mulandóságai számára. Adj nekünk még sok-sok lehetőséget a Te házadban összegyűlni, és adj nekünk kellő lelkierőt ahhoz, hogy a Te dicséretedet bármikor, bárhol bátran felvállalhassuk. Hallgasd meg mindannyiunk gyenge, erőtlen imáját: ÁMEN Közénekként énekeljük a 171. éneket. A 171. közének így kezdődik: Megáll az Istennek Igéje… Hallgassuk meg Istennek hozzánk küldött Igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 17. fejezetének 4. és 5. versét olvasom. Tisztelt Gyülekezet, kedves Testvérek! A hegynek megvan a maga varázslatossága. Kit ne nyűgözne le, ha eljut olyan hegyi szerpentinre, ahol minden útfordulónál egy új csoda tárul elé. Felhőkig meredő hegyszirtek, szédítően és hirtelen magasodó sziklák, mind- mind Istennek utolérhetetlen alkotásai. Az ókor emberének hiedelme az volt, hogy a hegyek csúcsai az isteneknek a lakóhelyei. A görögök úgy képzelték, hogy az istenek városa az Olimposz hegy misztikus, ködös magaslatán van elrejtve. Mózes a Sinai-hegyre ment fel, hogy Istennel találkozzon, s hogy a törvényt kőtáblába vésve lehozza népének. Jézus Krisztus is, amikor Istennel akart magányos csendességben lenni, akkor rendszerint egy hegyre vonult vissza. Felolvasott igénkből azt látjuk, hogy Jézus magához vette három legjobban szeretett, hozzá legközelebb álló tanítványát, és felment egy magas hegyre. Jézus elváltozott előttük, és megmutatta igazi természetét. Mit is üzen nekünk ez az ige, ez a történet?