JÓZSI EMLÉKEI
“Rapp – Hernádi – Móricz – …” Sanyi és Béla versengése nemcsak gyakorlati, hanem elméleti síkon is zajlott a sport területén. A párbajok egyike arról szólt, hogy melyikük tudott több csapatösszeállítást fejből az NB I-ből. Először az élvonalbeli csapatok tagjait mondták fel egymás után, ha Sanyi a Fradit választotta, akkor Béla a Dózsát mondta, majd jött a Vasas és az MTK. A vége felé már a vidéki csapatok jöttek, amelyek közül Béla gyakran a Pécset választotta. Én csak megfigyelő, legfeljebb bíró voltam ebben a játékban, de ez pécsi összeállítás olyan gyakran elhangzott Béla szájából, hogy még a mai napig is visszacseng, ahogy nagy dinamikávan kezdte: “Rapp – Hernádi – Móricz – Konrád – Daka – Tüske –…”
Nekem nincsenek korai emlémeim Béláról, a születérésről és kicsi gyermekkorából szinte semmi sem maradt meg róla. Iskolás korától kezdve bizonyos foszlányok már derengenek, a legerősebb emlékeim viszont az Urbán nagymama halála utáni időszakra tehetők, vagyis amikor végleg a Jókai közbe költöztünk. Bennem nagyon sokáig ez a Béla-kép élt, még felnőtt korában is.
“ma-ma” Jól emlékszem, amint a Dimitrov utcai nyári konyka közepén ültünk egy hokedlinél, és Bélával iskola után az olvasást gyakoroltuk. Ekkor kellett nekik elsajátítani a betűk egybeolvasását. Az olvasókönyv azon az oldalon volt kinyitva, ahol az m betű kapcsolatait kellett megtanulni, többek között a ma-ma esetében. Bélának ez valahogy nem ment, egyszerűen nem értette, mi az hogy egybe kell olvasni. Próbáltam neki ebben segíteni, először az első betűre mutattam, kérve, hogy ejtse ki. Ő szépen mondta is, hogy “mö”, majd a következőre mutattam, arra is szépen mondta, hogy “a”. Kértem, hogy akkor most egymás után estse ki ezeket, mire Béla: “a-m”. Akárhogy próbáltam neki magyarázni, hogy abban a sorrendben mondja, hogyan le van írva, vagyis, hogy ma-ma, ő folyton csak azt hajtogatta, hogy: “am-am”. Kezdett fogyni a türelmem, de nem hagytam fel, és végre nagy nehezen össze is jött a helyes sorrend. Nem hiszem, hogy ez egyfajta rejtett diszlexia lett volna nála, hiszen később az olvasás lett az egyik legkedveltebb elfoglaltsága.
Barátság Sanyival 1967 őszétől folymatosan a Jókai közben latunk, Teréz kivételével, aki Szűcs mamánál kapott egy saját szobát. Ő ott Sebő Ircsivel barátkozott, mi pedig a szomszédban lakó Simon Sanyival. Sanyival egy osztályba jártunk, bár ő 1953 szeptemberében született, csaknem 1 évvel volt idősebb tőlem. Béla viszont több mint 4 évvel volt fiatalabb, de Sanyival nagyon jól megértették egymást, mert mindketten imádták a sportot, különösen a focit. Ebben Béla méltó versenytársa volt Sanyinak. Estéként mindig náluk néztünk tévét, mert nekünk nem volt. Emlékszem, hogy este 8-kor volt a Híradó, majd 20:20-kor kezdődött az esti film, illetve sorozat. A Tavasz tévéjükkel szemben volt egy sezlon, azon ültünk: Sanyi bal oldalon, mellette én, mellettem a sezlon jobb szélén Béla. Ilyen sorozatokat néztünk, illetve vártuk mindig nagy izgalommal az aktuális részt: Angyal kalandjai, Bors Máté kalandjai, Őrjárat az égen, A négy páncélos és a kutya…. és még sok más.
Játékaink Bár én különösebben nem rajongtam a fociért vagy más sportért, engem az alkotómunka és a barkácsolás kötött le leginkább, néha-néha azért Sanyiék rávettek engem is különböző játékokra. A szobai asztalon játszott gombfocin és pingpongozáson kívül a szabadban a labdajáték volt a legnépszerűbb. Ha másképpen nem, Béla és Sanyi a kerítésen keresztül is játszottak: fejeltek, vagy csak ütögették át a gumilabdát. Aztán Sanyi gyakran átjött hozzánk, és az udvaron rendeztünk focibajnokságot, amibe azért néha beszálltam én is, de hamar meguntam, és Bélát Sanyival ott hagytam, hadd játsszanak tovább kedvükre.
Az udvaraink végében volt egy nagy beépítetlen telek, ami a felsőpásttal volt határos. Gyakran átmásztunk a kerítésen, és ezen a kerten át kimentünk a pástra focizni. Többnyire összejött két kisebb csapatnyi gyerek, és akkor egymás ellen játszottunk. Engem nem nagyon szerettek beválasztani egyik csapatba sem, mert tudták, hogy hamar ki fogok szállni, és faképnél hagyom őket. Béla azonban megbízható, jól focizó gyerek volt, őt szívesen választották be a csapatba. Ahogyan arra Béla is nagyon jól emlékezett, amikor elegem lett a labdajátékból, akkor egy jó erőset belerúgtam a labdába, lehetőleg a töltésút felé, amerre a pást lejtett, majd szépen szedtem a sátorfámat, és a kerten át hazamentem, hogy értelmesebb elfoglaltsággal töltsem a nap további részét.
A receptes füzet Béla nagyon szorgalmas újságolvasó volt, különösen a sportújságokat szerette. de a sporton kívül más témák is érdekelték. Egyszer, én már egyetemi tanulmányaimat folytattam, amikor Béla elhatározta, hogy a sok otthoni újságból megmenti a hasznos részeket. Ez egyébként nagyon jellemző volt Apura és Anyura is, érthető hát, hogy miután éveken át így hármasban éltek – ő is követte példájukat. Talán Anyu kedvéért a választása a receptekre esett, és vett egy spirál füzetet, hogy abba ragassza be az újságkivágásokat. A könyebb kezelhetőség érdekében témakörönként fejezeteket alakított ki, mint pl. Levesek, Főzelékek, Sütemények stb. A végére bizonyára megmaradt egy pár recept, amelyeket nem tudott hová sorolni, ám ez nem okozott neki leküzdhetetlen akadályt, gordiuszi művelettel megalkotta ugyanis a “Pudingok, céklák, saláták” fejezetet. Amikor ezt megláttuk, valamennyinek jót derültünk.
JÓZSI EMLÉKEI
a legerősebb emlékeim vi- szont az Urbán nagymama halála utáni időszakra tehe- tők, vagyis amikor végleg a Jókai közbe költöztünk. Bennem nagyon sokáig ez a Béla- kép élt, még felnőtt korában is
Nekem nincsenek korai emlémeim Béláról, a születérésről és kicsi gyermekkorából szinte semmi sem maradt meg róla. Iskolás korától kezdve bizonyos foszlányok már derengenek,
“ma-ma” Jól emlékszem, amint a Dimitrov utcai nyári konyka közepén ültünk egy hokedlinél, és Bélával iskola után az olvasást gyako- roltuk. Ekkor kellett nekik elsajátítani a betűk egybeolvasását. Az olvasókönyv azon az oldalon volt kinyitva, ahol az m betű kapcsolatait kellett megtanulni, többek között a ma-ma eseté- ben. Bélának ez valahogy nem ment, egyszerűen nem értette, mi az hogy egybe kell olvasni. Próbáltam neki ebben segíteni, először az első betűre mutattam, kérve, hogy ejtse ki. Ő szé- pen mondta is, hogy “mö”, majd a következőre mutattam, arra is szépen mondta, hogy “a”. Kértem, hogy akkor most egymás után estse ki ezeket, mire Béla: “a-m”. Akárhogy próbáltam neki magyarázni, hogy abban a sorrendben mondja, hogyan le van írva, vagyis, hogy ma-ma, ő folyton csak azt hajtogatta, hogy: “am-am”. Kezdett fogyni a türelmem, de nem hagytam fel, és végre nagy nehezen össze is jött a helyes sorrend. Nem hiszem, hogy ez egyfajta rejtett diszlexia lett volna nála, hiszen később az olvasás lett az egyik legkedveltebb elfoglaltsága.
Barátság Sanyival
1967 őszétől folymatosan a Jókai közben latunk, Teréz kivéte- lével, aki Szűcs mamánál kapott egy saját szobát. Ő ott Sebő Ircsivel barátkozott, mi pedig a szomszédban lakó Simon Sa- nyival. Sanyival egy osztályba -jártunk, bár ő 1953 szeptembe- rében született, csaknem 1 évvel volt idősebb tőlem. Béla viszont több mint 4 évvel volt fiatalabb, de Sanyival nagyon jól megértették egymást, mert mindketten imádták a sportot, különösen a focit. Ebben Béla méltó versenytársa volt Sanyinak.
Estéként mindig náluk néztünk tévét, mert nekünk nem volt. Emlékszem, hogy este 8-kor volt a Híradó, majd 20:20-kor kezdődött az esti film, illetve sorozat. A Tavasz tévéjükkel szemben volt egy sezlon, azon ültünk: Sanyi bal oldalon, mellet- te én, mellettem a sezlon jobb szélén Béla. Ilyen sorozatokat néztünk, illetve vártuk mindig nagy izgalommal az aktuális részt: Angyal kalandjai, Bors Máté kalandjai, Őrjárat az égen, A négy páncélos és a kutya…. és még sok más.
Játékaink Bár én különösebben nem rajongtam a fociért vagy más sport- ért, engem az alkotómunka és a barkácsolás kötött le legin- kább, néha-néha azért Sanyiék rávettek engem is különböző játékokra. A szobai asztalon játszott gombfocin és pingpon- gozáson kívül a szabadban a labdajáték volt a legnépszerűbb. Ha másképpen nem, Béla és Sanyi a kerítésen keresztül is játszot- tak: fejeltek, vagy csak ütögették át a gumilabdát. Aztán Sanyi gyak- ran átjött hozzánk, és az udvaron rendeztünkfocibajnokságot, amibe azért néha beszálltam én is, de hamar meguntam, és Bélát Sanyival ott hagytam, hadd játsszanak tovább kedvükre.
-
Az udvaraink végében volt egy nagy beépítetlen telek, ami a felsőpásttal volt határos. Gyakran átmásztunk a kerítésen, és ezen a kerten át kimentünk a pástra focizni. Többnyire össze- jött két kisebb csapatnyi gyerek, és akkor egymás ellen ját- szottunk. Engem nem nagyon szerettek beválasztani egyik csa- patba sem, mert tudták, hogy hamar ki fogok szállni, és fakép- nél hagyom őket. Béla azonban megbízható, jól focizó gyerek volt, őt szívesen választották be a csapatba. Ahogyan arra Béla is nagyon jól emlékezett, amikor elegem lett a labdajáték- ból, akkor egy jó erőset belerúgtam a labdába, lehetőleg a töl- tésút felé, amerre a pást lejtett, majd szépen szedtem a sátorfámat, és a kerten át hazamentem, hogy értelmesebb elfoglaltsággal töltsem a nap további részét.
“Rapp – Hernádi – Móricz – …” Sanyi és Béla versengése nemcsak gyakorlati, hanem elméleti síkon is zajlott a sport területén. A párbajok egyike arról szólt, hogy melyikük tudott több csapatösszeállítást fejből az NB I-ből. Először az élvonalbeli csapatok tagjait mondták fel egymás után, ha Sanyi a Fradit választotta, akkor Béla a Dó- zsát mondta, majd jött a Vasas és az MTK. A vége felé már a vidéki csapatok jöttek, amelyek közül Béla gyakran a Pécset választotta. Én csak megfigyelő, legfeljebb bíró voltam ebben a játékban, de ez pécsi összeál- lítás olyan gyakran elhangzott Béla szájából, hogy még a mai napig is visszacseng, ahogy nagy dinamikávan kezdte: “Rapp – Hernádi – Móricz – Konrád – Daka– Tüske –…”
A receptes füzet Béla nagyon szorgalmas újságolvasó volt, különösen a sportúj- ságokat szerette. de a sporton kívül más témák is érdekelték. Egyszer, én már egyetemi tanulmányaimat folytattam, amikor Béla elhatározta, hogy a sok otthoni újságból megmenti a hasz- nos részeket. Ez egyébként nagyon jellemző volt Apura és Anyura is, érthető hát, hogy miután éveken át így hármasban éltek – ő is követte példájukat. Talán Anyu kedvéért a válasz- tása a receptekre esett, és vett egy spirál füzetet, hogy abba ragassza be az újságkivágásokat. A könyebb kezelhetőség ér- dekében témakörönként fejezeteket alakított ki, mint pl. Leve- sek, Főzelékek, Sütemények stb. A végére bizonyára megma- radt egy pár recept, amelyeket nem tudott hová sorolni, ám ez nem okozott neki leküzdhetetlen akadályt, gordiuszi művelettel megalkotta ugyanis a “Pudingok, céklák, saláták” fejezetet. Amikor ezt megláttuk, valamennyinek jót derültünk.